Art – GARDEN, ul. Belgijska 13, 91-180 Łódź, tel.: +48 668 449 944
PL EN

Projekt

Wykonujemy projekty:

  • ogrodów przydomowych
  • terenów zieleni w przestrzeni publicznej
  • systemów nawadniających oraz oświetlenia w ogrodach

Jak to robimy?

Zaczynamy od spotkania z Klientem i sporządzenia dokumentacji fotograficznej działki. Prosimy o przekazanie mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu, będącej podkładem geodezyjnym dla celów projektowych.

Wykonujemy 2-3 koncepcje, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Po omówieniu i wstępnym zaakceptowaniu wybranej koncepcji tworzymy projekt, który zawiera rzut terenu działki w skali liniowej, z szczegółowym planem rozmieszczenia roślinności, małą architekturą, budynkami, naniesionym systemem nawadniania. Na specjalne życzenie Klienta wykonujemy przekroje oraz wizualizacje.

Aranżujemy projekt i dobieramy odpowiedni materiał roślinny, tak aby zawsze dopasować się do panujących warunków klimatycznych, glebowych oraz ukształtowania terenu.